Zespół:

Marcin Targosz - adwokat, starszy wspólnik, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, wykładowca i autor kilkunastu opracowań i podręczników z dziedziny prawa publicznego. Zajmuje się w szczególności postępowaniem karnym i karnoskarbowym, prawem i postępowaniem administracyjnym, obsługą spółek, jak również szeroko pojętym prawem cywilnym.

Katarzyna Gajda - adwokat, wspólnik zarządzający, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Zajmuje się w szczególności prawem administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, wodnego i prawem zagospodarowania przestrzennego. Nadto prawem medycznym, karnym, jak i prawem zamówień publicznych.

Marta Sobór - prawnik

Izabela Koza - kierownik sekretariatu